Doneren

Wil u donateur van de stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur worden?

Dat kan. U steunt daarbij niet alleen het werk van de stichting TCCd’A, maar ook van de Hulpdienst Côte d’Azur.
De stichting TCCd’A is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Voor meer informatie: 023-532 25 29 of info@toegankelijkecaravans.nl

Voor uw donatie:
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur
Rabobank Flevoland te Lelystad
Bank nummer iban NL86 RABO 0338 1106 31
BIC NUMMER RABONL2U

Donateurs

De stichting TCCd’A is de afgelopen jaren door velen gesteund. Zo heeft een aantal bekende en minder bekende fondsen geholpen:

Stichting Godon ( geen website, is opgeheven)
Fonds Nuts Ohra Fonds Nuts Ohra
Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind
Edwin en Frank Schut Stichting Schutstichting
Stichting Madurodam Steunfonds Madurodam
Stichting “Zonnige Jeugd” Stichting Zonnige Jeugd
Serviceclub Innerwheel en Rotaryclub Dronten Rotary Dronten
Nierstichting Nederland Nierstichting

Maar ook bedrijven en particulieren hebben ons vaak gesteund, door hun financiële of soms giften in natura. Het wordt een te grote lijst om een ieder te noemen, maar wij zijn hen allen zeer dankbaar!

Met uw steun kunnen wij ons blijven inzetten, wat wij graag willen!