Categoriearchief: Geen categorie

Corona

Natuurlijk hebben de zorgen rondom het coronavirus ook onze aandacht. Het bestuur is zeker in deze periode, als het seizoen in Frankrijk eigenlijk had moeten starten, in overleg met de Hulpdienst om te kijken waar en op welke manier wij vanuit Nederland het beste kunnen helpen. We houden u op de hoogte. ook op de website www.hd-cote-dazur.nl wordt u op de hoogte gehouden. We hopen snel op betere tijden.

Bestuurswijziging

Na een intensieve samenwerking van 16 jaar hebben de beide besturen van onze stichting  en van de Edwin en Frank Schut Stichting in goed overleg besloten in de toekomst niet verder te gaan met deze vorm van samenwerking. Hiermee vervalt ook de uitwisseling van  bestuursleden.  Albert Schut neemt afscheid van het bestuur van St. TCCd’A. Jozien Dongelmans volgt Albert als secretaris op. Koene Tietema neemt afscheid van het bestuur van de Edwin en Frank Schutstichting.

In de laatste gezamenlijke vergadering hebben we Albert en Riet Schut  hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.

Speciale pagina: ANBI

ANBI (Algemeen nut beogende Instelling):  Om de ANBI-status in 2014 en daarna
te behouden, moet de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur naast
de bestaande eisen diverse gegevens via internet openbaar maken en
actueel houden. U moet hierbij denken aan gegevens zoals de naam van de
ANBI, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, samenstelling van het
bestuur, beloningsbeleid en financiële verantwoording. De Stichting
TCCd’A heeft hiertoe de website aangepast en de pagina ANBI toegevoegd