ANBI

ANBI PAGINA: Deze gegevens worden verstrekt in het kader van de transparantie die wij nastreven, en conform de Anbi regelingen van de Belastingdienst.
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur, ook bekend als “VRIENDEN VAN DE HULPDIENST COTE D`AZUR”

Handelsregister: 39074354
Fiscaal nummer: 8161.02.454
ANBI register: 8161.02.454
Bankrekening: NL86 RABO 0338 1106 31
Website: http://www.toegankelijkecaravans.nl/
E-mail : info@toegankelijkecaravans.nl

Secretariaat:

Rollandstraat 94
2013 ST HAARLEM
Tel: 023-5322529

Bestuursleden:

Voorzitter:
Dhr. P.J.L.M. van der Lugt
Bergenboulevard 158
3825 AC Amersfoort
Email: peter@vanderlugt.freedom.nl

Secretaris:
Mw. J. Dongelmans
Rollandstraat 94
2013 ST HAARLEM
Tel: 023-5322529
Email: info@toegankelijkecaravans.nl

Penningmeester:
Dhr. K. Tietema
De Slegge 12
8255 HH SWIFTERBANT
Email: ktietema@tietema.nl

Doel van de Stichting:

Het verwerven en beheren van financiële bijdragen (en/of hulpmiddelen) ten behoeve van vakantiemogelijkheden voor personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. De stichting richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van de Hulpdienst Côte d’Azur.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om bij Nederlandse particulieren en fondsen geld in te zamelen om het werk van de Hulpdienst Côte d’Azur mogelijk te maken en te ondersteunen. Daarbij valt te denken aan de volgende vormen van steun:

  • de aanschaf en bouw van stacaravans die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door mensen met een beperking,
  • aan de aanschaf van aangepaste autobussen voor het vervoer en excursies,
  • aan onderhoud van bijvoorbeeld stacaravans, airconditioning, of een aangepaste rubberboot voor excursies,
  • aan reiskosten voor vrijwilligers die hun tijd ter beschikking stellen om in Zuid Frankrijk hand- en spandiensten te verlenen.

Geld wordt op meerdere manieren ingezameld:

  •  door giften van particulieren,
  •  door notariele schenkingen,
  • door vorming van fondsen op naam, en
  • door projectgebonden ondersteuning door andere (vermogens) fondsen

Ingezamelde gelden worden óf gebruikt voor lopende projecten, óf in overleg met de schenkers toegevoegd aan het vermogen, met een doelstelling voor de langere termijn. Zo is er bij voorbeeld in 2005 een fonds gevormd met als doel om de nieuw gebouwde caravans in de toekomst een grote onderhoudsbeurt / renovatie te kunnen geven. Het beheer van het opgebouwde vermogen is conservatief en voorzichtig, bijvoorbeeld in staatsobligaties, spaarbrieven van grote banken of anderszins.  Het bestuur prijst zich gelukkig dat de financiële situatie van de stichting jaarlijks belangeloos wordt gecontroleerd en gerapporteerd door een gepensioneerde accountant.

Beloningsbeleid:
De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, betaalt geen presentiegelden of vacatiegelden aan de bestuursleden. Wel wordt jaarlijks een bescheiden vrijwilligersbijdrage betaald voor de secretariaatswerkzaamheden van de stichting.

Jaarverslagen:

Bestuursverslagen: