Bestuurswijziging

Na een intensieve samenwerking van 16 jaar hebben de beide besturen van onze stichting  en van de Edwin en Frank Schut Stichting in goed overleg besloten in de toekomst niet verder te gaan met deze vorm van samenwerking. Hiermee vervalt ook de uitwisseling van  bestuursleden.  Albert Schut neemt afscheid van het bestuur van St. TCCd’A. Jozien Dongelmans volgt Albert als secretaris op. Koene Tietema neemt afscheid van het bestuur van de Edwin en Frank Schutstichting.

In de laatste gezamenlijke vergadering hebben we Albert en Riet Schut  hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.