Speciale pagina: ANBI

ANBI (Algemeen nut beogende Instelling):  Om de ANBI-status in 2014 en daarna
te behouden, moet de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur naast
de bestaande eisen diverse gegevens via internet openbaar maken en
actueel houden. U moet hierbij denken aan gegevens zoals de naam van de
ANBI, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, samenstelling van het
bestuur, beloningsbeleid en financiële verantwoording. De Stichting
TCCd’A heeft hiertoe de website aangepast en de pagina ANBI toegevoegd