Verhuizing 2017

De aangepaste caravans van de Hulpdienst Côte d’Azur zijn in het seizoen 2017 enkele tientallen meters verplaatst. De verplaatsing zelf is door de camping geregeld en betaald. De verhuizing en de installatie op de nieuwe plek bracht extra kosten voor de “Hulpdienst” met zich mee, zoals aanleg van nieuwe terrassen met oprijbaan. Ook de sanitaire ruimtes zijn opgeknapt. Dat is allemaal gebeurd met steun van onze stichting, en dus van onze donateurs.  In het seizoen 2018 wordt er extra aandacht besteed aan de zonwering, met nieuwe schaduwdoeken enzovoorts. Extra financiële steun daarbij is natuurlijk altijd welkom.

Speciale pagina: ANBI

ANBI (Algemeen nut beogende Instelling):  Om de ANBI-status in 2014 en daarna
te behouden, moet de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur naast
de bestaande eisen diverse gegevens via internet openbaar maken en
actueel houden. U moet hierbij denken aan gegevens zoals de naam van de
ANBI, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, samenstelling van het
bestuur, beloningsbeleid en financiële verantwoording. De Stichting
TCCd’A heeft hiertoe de website aangepast en de pagina ANBI toegevoegd