Bestuur

Het bestuur van Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur bestaat uit drie leden.
Voorzitter: Peter van der Lugt, Nijkerk:
Peter was in Zuid Frankrijk op zoek naar een huis. Hij werd geraakt door de inzet en het enthousiasme van het team, en bood aan te helpen met het inzamelen van geld voor de nieuwe caravans.

Secretaris: Albert Schut, Zetten:
Vanuit de eigen familiesfeer wéét Albert hoe lastig het is om goede vakantiemogelijkheden te vinden voor mensen met een beperking. Vanuit verschillende stichtingen ondersteunt hij deze mensen, m.n. vanuit de Edwin & Frank SCHUT Stichting.

Penningmeester: Koene Tietema, Swifterbant:
Vanaf 1988 rolstoelgebonden vanwege een auto ongeluk. Wij (vrouw en 2 kinderen en ik) houden van camperen en ontdekten dat het in Zuid Frankrijk mogelijk is voor mensen met allerlei verschillende beperkingen. Zien dat mensen zo genieten van deze voorzieningen heeft ons doen besluiten om mee te werken aan een kwaliteitsverbetering voor de gasten. Waarom penningmeester, wel iemand moet er op het geld passen.